Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden"

SAMEN STAAN WE STERKER

De VHBS

De VHBS is, zoals de naam al zegt, een vereniging die de belangen behartigd van huurders uit de wijk Stroinkslanden. Opgericht in 1982, zijn we al vele jaren actief voor de huurders, en proberen we eventuele problemen tussen de huurder en de verhuurder op te lossen.
Vroeger waren bijna alle woning in de wijk het Stroink verhuurd, maar de laatste jaren zijn er veel verkocht. Ons ledenbestand is daardoor in de loop der tijd wel iets afgenomen. De meeste huurwoningen worden nog steeds verhuurd via “de Woonplaats”, maar ook andere verhuurders als Achmea, Meeus of Vesteda hebben nog woningen in onze wijk. Met al deze verhuurders hebben we regelmatig contact, en worden problemen, of beslissingen die door een verhuurder worden genomen, besproken.
Regelmatig komen zaken als huurverhoging, onderhoud, verbouw, nieuwbouw en zelfs sloop van woningen aan de orde in deze overlegrondes met de verhuurders.

Het Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur van de vereniging uit 5 leden:

  • Dhr. Borgmeyer (voorzitter),
  • Dhr. Wijnhoud (penningmeester/secretaris),
  • Mevr. Boxman (lid),
  • Mevr. Koopmann (lid) en
  • Dhr. Tolkamp (asp. voorzitter; webbeheer)
  • Mevr. Heutink (lid).

We zijn op zoek naar leden, die ons bestuur willen komen versterken. Voor meer informatie, zie Vacatures. Bij interesse kunt u een mail sturen naar bestuur@vhbs.nl. 

Eventueel kunt U met ons een afspraak voor een kennismaking maken of komt u gewoon tijdens een van de inloopspreekuren langs.

 

Lidmaatschap en inloopspreekuren

Het lidmaatschap bij de VHBS kost slechts €0,39 per maand en kan samen met uw huur verrekend worden. Iedere eerste woensdag van de maand is er voor de leden een vrij inloopspreekuur in het Stroinkshuis. De deur staat open vanaf 19.00 uur, en koffie of thee staat gratis voor u klaar.
Mocht u problemen ondervinden met uw verhuurder, en u bent lid van de VHBS, dan nodigen wij u graag uit om deze problemen aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u indien gewenst helpen, of van advies voorzien voor eventuele verdere stappen.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op een van onze vergaderingen!
Namens het bestuur: Ronnie Tolkamp