Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden"

SAMEN STAAN WE STERKER

De VHBS

De VHBS is, zoals de naam al zegt, een vereniging die de belangen behartigt van huurders uit de wijk Stroinkslanden. Opgericht in 1982, zijn we al vele jaren actief voor de huurders en proberen we eventuele problemen tussen de huurder en de verhuurder op te lossen.
Vroeger waren bijna alle woning in de wijk het Stroink verhuurd, maar de laatste jaren zijn er veel verkocht. Ons ledenbestand is daardoor in de loop der tijd wel iets afgenomen. De meeste huurwoningen worden nog steeds verhuurd via “de Woonplaats”, maar ook andere verhuurders als Achmea, Meeus of Vesteda hebben woningen in onze wijk. Met al deze verhuurders hebben we regelmatig contact en worden problemen, of beslissingen die door een verhuurder worden genomen, besproken.
Regelmatig komen zaken als huurverhoging, onderhoud, verbouw, nieuwbouw en zelfs sloop van woningen aan de orde in deze overlegrondes met de verhuurders. Ook energie- en verduurzaming zijn tegenwoordig terugkerende agendapunten die besproken worden.

Het Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur van de vereniging nog slechts uit 1 lid:

  • Dhr. T. Wijnhoud (penningmeester / secretaris)

We zijn daarom dringend op zoek naar (aspirant-) leden die ons bestuur willen komen versterken.

Voor meer informatie, zie Vacatures. Bij interesse kunt u een mail sturen naar V-H-B-S@versatel.nl.

Eventueel kunt u met ons een afspraak maken voor een kennismaking. Natuurlijk kunt u ook gewoon tijdens een van de inloopspreekuren langskomen. We verheugen ons op uw interesse!

 

Lidmaatschap en inloopspreekuren

Het lidmaatschap bij de VHBS kost slechts €0,50 per maand en kan samen met uw huur verrekend worden. Iedere eerste woensdag van de maand is er voor de leden een vrij inloopspreekuur in het Stroinkshuis. De deur staat open vanaf 19.30 uur en koffie of thee staan altijd gratis voor u klaar.
Mocht u problemen ondervinden met uw verhuurder en u bent lid van de VHBS, dan nodigen wij u graag uit om deze problemen aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u indien gewenst helpen, van advies voorzien en uitleg geven om tot een oplossing te komen. Indien gewenst kunnen wij als VHBS in gesprek gaan met de verhuurder. Mocht dat geen resultaat hebben kunnen we zelfs overgaan tot het nemen van juridische maatregelen tegen de verhuurder.

 
Wij hopen u te mogen begroeten op een van onze vergaderingen!


Het bestuur VHBS