Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden"

SAMEN STAAN WE STERKER

Vacatures

Hier komen vacatures voor posities binnen de VHBS te staan. Denk hierbij aan vacatures voor bestuursleden, contactpersonen en andere functies binnen de VHBS.