Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden"

SAMEN STAAN WE STERKER

De volgende bestuursvergaderingen / inloopspreekuren zijn in verband met het aftreden van het bestuur tot nader bericht uitgesteld!

We beraden ons op vervolgstappen, of een eventuele samenwerking en/of fusie met andere huurdersverenigingen in de regio Enschede.