Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden"

SAMEN STAAN WE STERKER

Privacyverklaring:

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
De Vereniging huurdersbelangen Stroinkslanden, hierna te noemen VHBS, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de VHBS verstrekt.
De VHBS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

 
Waarom de VHBS gegevens nodig heeft:
De VHBS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de VHBS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het oplossen / uitvoeren van een met u besproken overeenkomst en/of klacht.

 
Hoe lang de VHBS gegevens bewaart:
De VHBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden echter nooit langer dan een jaar bewaard.


Delen met anderen:
De VHBS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is in het kader van het oplossen / uitvoeren van een met u besproken overeenkomst en/of klacht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
In kaart brengen websitebezoek:
Op de website van de VHBS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
De VHBS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Uw gegevens worden nooit langer dan een jaar bewaard.


Beveiligen:
De VHBS neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de VHBS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Mocht u onverhoopt de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VHBS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met de VHBS via ons contactformulier.
De site VHBS.nl is een website van Strato.com


De Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden" is als volgt te bereiken:

 
Postadres: Postbus 40084, 7504 RB Enschede
Bezoekadres: Het Stroinkshuis, Het Stroink 64, 7542 GT Enschede

Telefoon: 053 - 47 61 982
Email:  v-h-b-s@hotmail.com


KvK-Nummer: 40075088
Bankrekening: NL48 INGB 0005 0176 45