Vereniging Huurdersbelangen "Stroinkslanden"

SAMEN STAAN WE STERKER

WELKOM

op de website van de Vereniging Huurdersbelangen Stroinkslanden.
Op de volgende pagina´s vindt u informatie over de VHBS, de vergaderdata, inloopspreekuren en de contact-mogelijkheden met het bestuur.

Nieuws


Terug naar overzicht

01-01-2024

Wijziging contributie

Tijdens de algemene jaarlijkse ledenvergadering van woensdag 16 November 2022 is besloten de contributie van de VHBS van €0,39 naar €0,50 te verhogen.
Door technische problemen is deze wijziging niet in 2023 ingevoerd. De wijziging zal daarom per 1 januari 2024 ingevoerd worden.
Indien u lid bent van de VHBS zal de contributie automatisch via uw huur worden verrekend.Terug naar overzicht